Next Season

“2018 BDNTA Autumn Season”

Season commences on:

Wednesday Night Round 1:   31/01/2018

 

Thursday Night Round 1:      1/02/2018

 

Monday Night Round 1:         5/02/2018

 

Tuesday Night Round 1:         6/02/2018

Season Dates>>2018 AUTUMN DATES